Produkter

Nedan listas de vanligaste produkterna i vårt ordinarie sortiment.

Om ni söker en viss produktsort som ej finns med här - kontakta oss så kan vi säkert ta hem det också.

För beställning eller prisuppgift klicka på någon av leveranssätten nedan eller kontakta oss vilket ni gör lättast via telefon eller mail men det går självklart också bra att komma in till oss på Margaretagatan 37 i Söderköping.


Storsäck

Lastbil

Släpvagn

Lastmaskin

Anläggningsjord

Avsedd för gräsytor och enklare planteringar av växter med normala eller enkla krav på etablering och skötsel. Underlaget för gräsytan bör i viss mån luckras upp innan toppskiktet av anläggningsjorden påföres. Med bra underlag räcker det normalt med 5-6 cm påförd anläggningsjord för gräsytor. Jorden bör vältas före sådd alterantivt utläggning av färdigt gräs.

Planeringsjord

Lämplig till planteringar med växter, som ställer höga krav på etablering och skötsel. Planteringsytor bör (om inget annat föreskrivs) påföras minst 30 cm planteringsjord. Planteringsjorden är också med sin goda förmåga att bibehålla vatten mycket lämplig till urnor och terrassplanteringar, vilka ofta utsätts för onormal torka. Jorden är även lämplig till köksland och växthus där det ställs höga krav på jordkvalitén.

Stenmjöl 0-4 mm

Används för att sätta plattor och stenar i. Även lämpligt till trädgårdsgångar och p-platser där en hård yta eftersträvas.

Samkross 0-16 mm

Används som bärlager vid anläggandet av vägar och parkeringar.

Samkross 0-32 mm

Används som bärlager vid anläggandet av vägar och parkeringar.

Makadam 8-16 mm

Lämpling till trädgårdsgångar och dräneringar.

Naturgrus 8-16 mm

Ett sorterat naturmaterial som är lämpling till trädgårdsgångar och gårdsplaner.

Gjutgrus 0-8 mm

Avsett för att blanda till betong. Det går även att använda som sättgrus till plattor och gatsten.

Mursand

En siktad fin sand 0-4 mm. Avsedd att blanda med cement och vatten till murbruk.

Kabelsand

En siktad fin sand 0-2 mm. Avsedd för skyddsfyll kring ledningar.

Bränsle pellets

8 mm bränslepellets från Laxå

Finns som småsäck, bulk och storsäck

En pall Laxå Pellets innehåller 52 säckar á 16kg totalt 832kg.

Flockningsmedel

Används i reningsprocesser av avloppsvatten